Search

Leerlingenraad

Sinds het schooljaar 2015-2016 heeft obs Het Kompas een leerlingenraad.

.....  vertegenwoordigen, dit schooljaar, alle leerlingen in gesprekken met de directie. Twee keer in dit schooljaar vergadert de leerlingenraad van Het Kompas samen met de leerlingenraad van De Klister.