Search

Schooltijden

  maandag dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag
Groep 1 en 2 8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur 8.30- 12.30 uur 8.30- 12.00 uur 8.30- 12.00 uur
Groep 3 en 4 8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur 8.30- 12.30 uur 8.30-14.15 uur 8.30- 12.00 uur
Groep 5 en 6 8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur 8.30- 12.30 uur 8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur
Groep 7 en 8 8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur 8.30- 12.30 uur 8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur

 

Wij hechten waarde aan de lesgebonden schooltijden. Daarom luidt de schoolbel vijf minuten voor aanvang van de schooltijd, zodat we op tijd met de lessen kunnen starten. Het eindsignaal betekent het einde van de les, pas daarna gaan de leerlingen naar buiten.

Overige bijzondere dagen

Margemiddag; alle leerlingen

om 12.00 uur vrij!

 

 19 september 2017

Floralia

 22 september 2017

Margemiddag; alle leerlingen

om 12.00 uur vrij!

16 oktober 2017

Margemiddag; alle leerlingen

om 12.00 uur vrij!

 

9 januari 2018

Studiedag team;

alle leerlingen vrij

 6 februari 2018

Margemiddag; alle leerlingen

om 12.00 uur vrij!

   19 maart  2018

Personeelsdag Westerwijs/ Penta Primair

alle leerlingen vrij

 21 maart 2018

Voetbaltoernooi; bovenbouw

  april 2018


Sportdag met De Klister

   25 meil 2018

Alle leerlingen vrij  25 en 26  juni 2018