Search

Verlofaanvraag

Een kind is vanaf de vijfde verjaardag leerplichtig en gaat dan iedere dag naar school. Onder speciale omstandigheden zijn wij bereid extra verlof te verlenen, maar houden ons daarbij aan de richtlijnen, zoals afgesproken met Stichting Westerwijs en de afdeling onderwijszaken van de Gemeente Grootegast. De directie kan extra verlof verlenen, maar heeft ook het recht extra verlof af te keuren. Indien u extra verlof voor uw kind nodig heeft, kunt u dat middels een extra verlof-aanvraagformulier indienen bij de directie van de school.

Het aanvraagformulier voor extra verlof kunt u hieronder downloaden.