Search

Onze missie:

Het Kompas; een veilig startpunt om van en over de wereld te leren.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leren graag. Denk maar eens aan een jong kind dat zelf fanatiek pogingen doet te leren kruipen of staan. Of de peuter die de hele dag roept: “zelf doen!”.

Die nieuwsgierigheid naar nieuwe vaardigheden trachten we op obs Het Kompas te blijven prikkelen, ook wanneer het leren “moeten” wordt. Immers, uw kind is leerplichtig vanaf zijn/haar vijfde verjaardag en mag vanaf de vierde verjaardag naar de basisschool.

Wij geven onderwijs met behulp van nieuwe methoden en in enkele gevallen zijn we ons aan het oriënteren op nieuwe methoden. De ontwikkeling van taal en woordenschat staat daarbij voorop. Zonder taal en voldoende woordenschat zijn de andere vakken moeilijk te volgen. Maar ook de hele maatschappij is talig ingesteld. Wij bereiden de kinderen voor op die talige maatschappij.

Het team van obs Het Kompas is er van overtuigd dat kinderen zich vooral goed ontwikkelen in een veilige omgeving. Wij hechten daarom waarde aan structuur en rust op school, maar ook aan een goede samenwerking met de ouders. De ontwikkeling van ieder kind is aan de orde; 24 uur per dag. Daarom vinden we het van belang deze ontwikkeling samen met de ouders te blijven volgen.

Onze centrale kernwoorden

Onze visie is gebaseerd op de volgende kernwoorden;

 1. Uniciteit
  Ieder mens is uniek en iedereen is gelijkwaardig. Mensen moeten op respectvolle wijze met elkaar omgaan
 2. Structuur
  Een gestructureerde (leer)omgeving biedt kinderen de veiligheid om zich te kunnen ontwikkelen
 3. Verrijken
  Het “verheffen” op een zo breed mogelijk terrein door het leren van vaardigheden en het aanreiken van kennis
 4. Verantwoordelijkheid
  Kinderen moeten leren om zelfstandig en verantwoordelijk te zijn