Search

De Koers van Het Kompas

De Koers van obs Het Kompas

Schooljaarplan 2015-2016

 

 

Missie:

Het Kompas; het veilige startpunt om van en over de wereld te leren.

 

 

Visie:

 • Ieder mens is uniek en iedereen is gelijkwaardig; we gaan op een respectvolle wijze met elkaar om.
 • We werken in een gestructureerde (leer)omgeving, waardoor veiligheid ontstaat waarin leerlingen tot ontwikkeling kunnen komen.
 • We werken met de leerlingen aan de zone van naaste ontwikkeling, leren hen vaardigheden en reiken hen kennis aan.
 • We coachen de leerlingen, zodat zij opgroeien tot zelfstandige individuen en verantwoordelijkheid durven nemen.

 

 

De kenmerken van onze school:

 

 • We hebben hoge verwachtingen van leerlingen, medewerkers en systemen;
 • We werken van standaarden afgeleid curriculum (doelen, leerlijnen, referentieniveaus);
 • We leggen de nadruk op hoe leerlingen leren en zich ontwikkelen, minder op onderwijzen;
 • De virtuele ontwikkelomgeving maakt deel uit van het onderwijs en de school;
 • We focussen op professionele ontwikkeling;
 • We werken vanuit een stimulerende leeromgeving;
 • We waarderen educatief partnerschap met de ouders;
 • We hechten waarde aan eigenaarschap van de lerende;
 • Kwaliteitsinstrumenten en PDSA-principes worden structureel gebruikt;
 • Het Kompas is een veilige omgeving voor de leerlingen, hun ouders en het team;
 • Het leren is gericht op de 21e eeuwse vaardigheden.

 

 

De doelen van onze school voor 2015-2016

 

1. We geven de leerlingen een stem in schoolontwikkeling door de oprichting van een leerlingenraad;

 

2. Iedere groep onderneemt minimaal twee NME en twee buitenactiviteiten;

 

3. Het doel van de les wordt telkens benoemd zodat de leerlingen weten wat ze gaan leren;

 

4. We herkennen een kritische werkhouding bij de leerlingen en het team;

 

5. We schaffen een nieuwe methode aan voor Natuur en Techniek.