Search

Schoolondersteuningsprofiel en zorgplicht

De onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind staan vanaf augustus 2014 op alle basisscholen centraal. Het is van belang dat uw kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past en aansluit bij de zone van de naaste ontwikkleing. Daarom hebben alle scholen een schoolondersteuningsprofiel opgesteld.

Met ons schoolondersteuningsprofiel geven wij aan:

* welke basisondersteuning we bieden

* welke extra ondersteuning we bieden

* wat onze grenzen van ondersteuning zijn

*welke ambities we hebben op het vlak van ondersteuning

We gaan uit van wat het kind nodig heeft. Samen met u kijken we of onze school aansluit bij het niveau en de behoefte van uw kind. Dat is onze zorgplicht. Gezamenlijk kijken we of uw kind bij ons op zijn of haar plek is. Is dit niet het geval, dan zoeken we samen met u naar een passende onderwijsplek. Vanaf augustus 2014 doen alle basisscholen dit. Dat is bepaald in de Wet op Passend Onderwijs.

Onze mogelijkheden en grenzen van ondersteuning staan beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel.

Deze kunt u downloaden via de link onderaan deze pagina.

 

Heeft u vragen over het ondersteuningsprofiel of de zorgplicht?

Neem gerust contact op met de directie van Het Kompas:                                                                                              

Tamara de Haan

tel. 0594-659522

directie.kompas@westerwijs.nl

 

 

Adresgegevens Samenwerkingsverband:

SWV 20.01 (PO)

Postbus 8061

9720 KB  Groningen

telnr. 050-5209120