Search

Hoofdluiscontrole

Iedere tweede maandag na een vakantie controleert de werkgroep "luizencontrole" de kinderen op hoofdluis. Voor die dagen adviseren we de meisjes geen vlechten of vele speldjes in het haar te dragen en/of geen gel in het haar te doen. Dat bemoeilijkt het onderzoek. We rapporteren telkens in de nieuwsbrief hoe de controle verlopen is. Kinderen met hoofdluis en/of neten dienen te worden  behandeld. In bijzondere situaties wordt de ouders verzocht hun kind(eren) met spoed te behandelen. Tijdens zo'n behandeling is het, in overleg met school, toegestaan uw kind thuis te houden. Bij hardnekkig hoofdluis kan de GGD ingeschakeld worden voor advies.