Search

Verkeerscommissie

 In het project verkeerscommissie zitten Alie Jagersma (Klister) en Wietze Cuperus (Het Kompas) die geleid wordt door Richard Knol (directeur Klister).

Op vrijdag 3 juni is er een bijeenkomst geweest op De Binding over de verkeerssituatie rondom De Binding. Naast de verkeerscommissie van beide scholen waren hierbij wethouder Mark de Haan en de directeur ruimtelijke ordening Harry Waals en Dida Noordhof van de gemeente aanwezig. Ook Margot Blaauw van VVN was hierbij aanwezig en zij heeft onder andere de uitkomsten van de vragenlijst besproken en met een kritische blik de beweegredenen van de gemeente gevolgd. Wellicht heeft u ons zien staan in de ochtend om de situatie ter plekke te bekijken.

Het doel van de bijeenkomst was om na een jaar “De Binding” te evalueren. Er is uitleg gegeven door de heer Waals over de visie van de gemeente. De conclusie die we hebben getrokken is dat er over het algemeen goed rekening wordt gehouden met elkaar. De uitleg die gegeven is, is verhelderend voor de commissie. We hebben afgesproken dat we aan het begin van het komende schooljaar een informatieavond gaan houden waar uitleg aan ouders gegeven gaat worden en waar men met vragen terecht kan. Dit schooljaar zal er in ieder geval nog een duidelijk verkeersplan gepresenteerd gaan worden, zodat het voor iedereen helder is wat er verwacht wordt .Zie onderaan deze pagina voor het plan. Daarnaast zullen er borden geplaatst gaan worden bij de Kiss en Ride zone die door kinderen van groep 8 zijn gemaakt. Komend schooljaar willen we kinderen ook meer gaan betrekken bij de verantwoordelijkheden die ouders hebben betreffende het verkeersbeleid.

Een aantal besproken punten:

* De shared space zone is voor iedereen bedoeld. Het is een gedeeld plein, waar fietsers en voetgangers door elkaar lopen/fietsen;

* Het is beter dat fietsers gewoon op de rijbaan fietsen, want auto’s houden daar dan sneller rekening mee en zullen zich aanpassen;

* We zullen een actiedag gaan plannen met als doel om zoveel mogelijk mensen naar school te laten lopen;

* Er wordt door de gemeente bekeken of er voor de Poiesz vanuit Surhuisterveen nog obstakels gezet kunnen worden op de plekken waar fietsers op de rijbaan komen;

* De provinciale weg gaat waarschijnlijk opnieuw bestraat worden met een band die de klinkers op kruising afsluit d.m.v. van een visuele band. Vanuit de Drachsterweg/ café naar de overkant van de weg. Verder is de boom bij het fietspad West Opende besproken i.v.m. gevaarlijk zichtveld voor de kinderen.